Gianluca_50anni_IMG_3931.jpg


Evento =50 anni Gianluca

Luogo =Torrile

Data =2016-04-03

Presenti =Dalla, Matteo, Norby, Laila, Serena, Giacomo, Gianluca, Vanez, Nina, Carmine

Foto =Gianluca_50anni_IMG_3931.jpg

Fotografo =Reggio


© la compagnia della piazzetta 2017